Bảng giá máy lọc nước RO Karofi cập nhật liên tục

Các mức giá máy lọc nước RO thuộc thương hiệu Karofi

Tùy theo nhu cầu và số lượng thành viên trong gia đình, bạn có thể chọn các loại sản phẩm có kích thước khác nhau. Dưới đây là các mức giá máy lọc nước RO thuộc thương hiệu Karofi phụ thuộc vào tính năng và cấp lọc của sản phẩm.

Bảng báo giá máy lọc nước Karofi trên thị trường

KI5N( bình nhựa, có vi điều khiển thông minh Không tủ 3500000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3950000
KI6N( bình nhựa, có vi điều khiển thông minh Không tủ 3650000
Tủ Inox ko nhiễm từ 4100000
KI7N ( bình nhựa, có vi điều khiển thông minh Không tủ 3900000
Tủ Inox ko nhiễm từ 4300000
KI8N ( bình nhựa, có vi điều khiển thông minh Không tủ 4100000
Tủ Inox ko nhiễm từ 4600000
KI5( bình thép, có vi điều khiển thông minh) Không tủ 3350000
Có tủ Inox k nhiễm từ 3850000
KI6( bình thép, có vi điều khiển thông minh Không tủ 3500000
có tủ Inox k nhiễm từ 3950000
KI7( Bình thép, có vi điều khiển thông minh Không tủ 3700000
có tủ Inox k nhiễm từ 4140000
KI8( Bình thép, có vi điều khiển thông minh Không tủ 3940000
Có tủ Inox k nhiễm từ 4440000
K5( bình thép, không ĐH) Không tủ 2900000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3300000
K6( bình thép, không ĐH) Không tủ 3050000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3450000
K7( bình thép, không ĐH) Không tủ 3250000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3640000
K8( Bình thép, không ĐH) Không tủ 3440000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3900000
K5D( bình thép, có ĐH) Không tủ 3000000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3450000
K6D( bình thép, có ĐH) Không tủ 3150000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3600000
K7D( bình thép, có ĐH) Không tủ 3340000
Tủ Inox ko nhiễm từ 3800000
K8D( bình thép, có ĐH) Không tủ 3600000